GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

I.
Název podnikatele
REM-Technik s.r.o., IČ 262 90 464
se sídlem Klíny 4389/35, 615 00 Brno – Židenice,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 42165
společnost je dále označována jako „správce údajů“ nebo „správce“
 
II.
Definice pojmů
1. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
2. Osobním údajem se rozumí každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), tedy se jedná o informace, které subjekt údajů sdělil správci a které jsou samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi schopné identifikovat konkrétní subjekt údajů.
3. Správce údajů (dále jen „správce“) je osoba (právnická nebo fyzická), která určuje účely, pro něž se osobní údaje zpracovávají a také příslušné prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Správce údajů může zpracováním pověřit zpracovatele.
4. Zpracovatel osobních údajů je osoba (právnická nebo fyzická), která zpracovává osobní údaje na základě zvláštního zákona nebo na základě pověření správcem údajů.
 

III.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu jako subjekt údajů poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (včetně poptávky) a v souvislosti s ní.
2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to i v rozsahu předsmluvního jednání.
   

IV.
Zákonnost zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Váš souhlas jako subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu ve smyslu čl. 6 odst. 1) písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
 • plnění smlouvy mezi Vámi jako subjektem údajů a správcem dle čl. 6 odst. 1) písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů apod.) dle čl. 6 odst. 1) písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
 

V.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:
 • vyřízení Vaší poptávky a objednávky a výkon práva a povinností, které vyplývají z takového smluvního vztahu mezi správcem a Vámi (subjektem údajů).
 • zasílání obchodních sdělení, pro účely marketingových aktivit prováděných správcem, k poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné i elektronické podobě
 • reakce na Vámi učiněnou poptávku našich služeb a produktů (dotaz na produkt),
 • zasílání výpisů, faktur, konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení
2. Správce za účelem stanoveným dle odst. 1. tohoto článku zpracovává osobní údaje v rozsahu
 • jména a příjmení subjektu údajů, titul
 • adresy subjektu údajů, doručovací adresy subjektu údajů
 • čísla bankovního účtu, pokud je subjektem údajů poskytnuto
 • kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail)
3. Na našich webových stránkách a v objednávce máte možnost přihlásit se k odběru Newsletterů. Tímto přihlášením poskytujete souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy, osobních a firemních údajů pro účely zasílání novinek a nabídek. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti na office@rem-technik.cz.
 

VI.
Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztah (nejdéle po dobu patnácti let), nebo po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely specifikované čl V. těchto zásad.
2. Správce po uplynutí doby uchovávání osobních údajů zpracované osobní údaje vymaže.
 

VII.
Práva subjektu údajů

1. Jako subjekt údajů a poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popř. právo na omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů dle čl. 15 až čl. 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.
2. Subjekt údajů má právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu sídla správce dle čl. I nebo elektronicky datovou zprávou nebo na email správce uvedený na webových stránkách správce.
3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.
4. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto údajům a dále k informacím o účelu zpracování, kategorii údajů o době uložení osobních údajů ve smyslu čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
 

VIII.
Práva a povinnosti správce a podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že k zabezpečení osobních údajů subjektu údajů přijal veškerá vhodná technická, organizační opatření, a to datových úložišť osobních údajů i úložišť údajů v listinné podobě, zejména osobní údaje zaznamenané v listinné podobě jsou uloženy na místě, ke kterému má přístup pouze správce, jsou uzamčeny, přístup k osobním údajům do datových úložišť je umožněn pouze správci po zadání hesla, software je chráněn antivirovým systémem.
2. Správce prohlašuje, že k přístup k osobním údajům subjektu údajů mají pouze jím pověřené osoby.
3. Správce je oprávněn zveřejnit osobní údaje v rozsahu, v jakém je povinen tak učinit ze zákona, v souvislosti s probíhajícím nebo budoucím soudním řízením.
 

IX.
Soubory cookies

1. Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací. Tyto se při návštěvě našich webových stránek stahují do zařízení subjektu údajů. Soubory cookies se při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
2. Soubory cookies plní různé úlohy (navigace mezi webovými stránkami, zapamatování si preferencí, přizpůsobení zobrazených reklam). Na webových stránkách správce jsou používány nezbytné cookies, které jsou zapotřebí k provozu webových stránek, analytické cookies, které používáme za účelem např. zjištění počtu návštěvníků webových stránek, pomáhají zjišťovat, jak stránky fungují, a dále reklamní cookies, které se používají ke sledování preferencí a zobrazení reklamy, které odpovídají Vašemu zájmu.
3. Soubory cookies mohou používat i třetí strany.
4. Návštěvou webových stránek dáváte souhlas správci s užitím souborů cookies. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat a jste oprávnění ve Vašem prohlížeči vymazat údaje o prohlížení v rozsahu souborů cookies.
 

X.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním „Dotazu na produkt“ a zaškrtnutím „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami a podmínkami ochrany osobních údajů a jejich zpracování, toto v celém rozsahu přijímáte a s nimi souhlasíte.
2. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování měnit, vždy však v souladu s účinným zněním právním předpisů, které jsou závazné. Změněnou verzi správce zveřejní na svým webových stránkách.
3. Tyto zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování jsou účinné dnem 19. 1. 2024.

Cookies

Obecně o cookies
Pro správnou funkci stránek je nezbytné uložit na vaše zařízení malé datové soubory označované jako cookies. Účelem cookies je zajistit, aby stránky spolehlivě fungovaly spolu s a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam. A zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cílem není nadměrně sledovat uživatele, proto si samozřejmě můžete ukládání vypnout, nebo uložená cookies smazat. Učinit tak můžete například ve vašem webovém prohlížeči. Přesto, že se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce, nemůžeme za případné nefunkčnosti nést odpovědnost.
 
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.
 
Jaké cookies používáme?
Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:
 • soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek
Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné.
 
Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Můžete cookies odmítnout?
Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.
 
Kde mohu najít více informací o cookies?
Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
https://www.zendesk.com/company/cookie-policy

Cookies


Název
Trvanlivost
Typ
Poskytovatel
Popis
shopix-items-onpage,shopix-view-type
Session
Technická
rem-technik
Volby zobrazení a stránkováni výpisů produktů v eshopu. Technické cookies eshopu-
in_stock_cookies
Session
Technická
rem-technik
Pomocná cookies pro provoz eshopu.
CONSENT
6 měsíců
Analytická
Google
Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy.
NID
6 měsíců
Analytická
Google
Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj.
_ga, _gat, _gta, _gid
0 až 24 měsíců
Analytická
Google Analytics
Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.
_dc_gtm_UA_2X
1 minuta
Analytická
Google Tag Manager
Slouží k omezení rychlosti požadavku.
_gcl_au
24 hodin
Analytická
Google Tag Manager
Slouží k měření konverzí.

Spolupracující osoby


 Název Subjektu:
 BOOTIQ s.r.o.  IČO:  29155495
 Spisová značka:  C 201933 vedená u Mětského soudu v Praze  Den zápisu:  25. ledna 2013
 Sídlo:  Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

Upravit cookies souhlas

Zboží bylo vloženo do košíku

Pokračovat v nákupu Do košíku